Про заклад

Заклад має власну концепцію діяльності, якою визначені основні завдання і напрямки роботи: надання дітям дошкільного  віку освіти підвищеного рівня на культурологічних та естетичних засадах та за рахунок  досягнення оптимального поєднання духовного та інтелектуального розвитку вихованців; забезпечення цілісного неперервного освітнього процесу та наступності в організації життєдіяльності дітей віком від 2 до 6 років. Вирішення цих завдань колектив дитячого закладу нерозривно пов’язує з роботою над такими актуальними питаннями, як самоорганізація, самопізнання. Саморозвиток та самовиявлення наших вихованців, подолання браку їх поведінкового, комунікативного, діяльнісного досвідів та компетенцій. ЖЗДО №25 вирізняється системною роботою по формуванню ціннісних орієнтацій учасників освітнього процесу.

Мовою освітнього процесу в Житомирському закладі дошкільної освіти №25 Житомирської міської ради відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту закладу є українська мова.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Матеріально-технічне забезпечення

Заклад розташований у двоповерховій будівлі, загальною площею 2957,1 кв.м.

В закладі функціонує 12 групових приміщень. Кожне з 12 групових приміщень закладу має групове приміщення, спальню, туалетну кімнату, роздягальню, буфетну. Кожна група на першому поверсі має окремий вихід. На другому поверсі групи мають евакуаційні виходи. Всі групи забезпечені меблями відповідно до віку дітей, посудом, всім необхідним м’яким інвентарем. Матеріальна база групових приміщень щороку аналізується та, враховуючи кошторисні призначення, оновлюється.


Детальніше …